Dünyanın en kirli 10 şehri belli oldu

1- Hanoi – Vietnam

Şehirdeki yoğun nüfus, hızla artan sanayileşme, trafik sıkışıklığı ve çevre koruma önlemlerinin yetersizliği kirlilik için bir sebeptir.

2- Bişkek – Kırgızistan

Bişkek, Kirgizistan’ın başkenti ve en büyük şehirlerinden biridir. Kirlilik sorunlarının birçoğu şehirler genelinde görülen ortak nedenlerle ilişkilendirilebilir:

Sanayileşme ve kentsel büyüme: Bişkek, hızla gelişen bir ekonomiye ve nüfusa sahip bir kentsel merkezdir. Sanayileşme, fabrikaların ve endüstriyel tesislerin artmasıyla birlikte atık üretimini ve çevresel kirliliği artırabilir. Ayrıca, hızlı kentsel büyüme, plansız yapılaşma ve altyapı eksikliği gibi sorunları da beraberinde getirebilir.

Hava ve trafik kirliliği: Bişkek’te yoğun trafik ve araç emisyonları şehirde hava kirliliği sorunlarını artırabilir. Yetersiz trafik düzenlemeleri ve araç emisyon standartlarının zayıflığı, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Atık yönetimi sorunları: Bişkek’te atık yönetimi sorunları yaygındır. Yetersiz atık toplama ve işleme tesisleri, çöplerin sokaklara veya çevreye bırakılmasına neden olabilir. Bu durum da çevre kirliliğini artırabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir.

Su kirliliği: Bişkek’in su kaynakları, kirlenme riski altındadır. Endüstriyel atıklar, tarım ilaçları ve plansız şehirleşme sonucu kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği gibi faktörler su kirliliğine katkıda bulunabilir.

3- Kalküta – Hindistan

Kalküta, Hindistan’ın en kalabalık ve en büyük kentlerinden biri olup, kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Bu kirlilik sorunlarının birkaç ana nedeni vardır:

Sanayi kirliliği: Kalküta, önemli bir endüstriyel merkezdir ve sanayi faaliyetleri şehirde büyük ölçekte gerçekleşmektedir. Fabrikalar, rafineriler ve diğer endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık ve emisyonlar, hava, su ve toprak kirliliğine katkıda bulunabilir.

Trafik ve hava kirliliği: Kalküta’da yoğun trafik, hava kirliliği sorununu artırır. Araçların egzoz emisyonları, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiler ve solunum rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Atık yönetimi: Kalküta’da atık yönetimi sorunları yaygındır. Çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısının yetersizliği, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir.

Su kirliliği: Kalküta, Ganj Nehri’nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

4- Chiang Mai – Tayland

Chiang Mai, Tayland’ın kuzeyinde bulunan önemli bir şehirdir ve kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının bazı ana nedenleri şunlardır:

Hava kirliliği: Chiang Mai, kış aylarında özellikle yoğun hava kirliliği sorunuyla karşı karşıyadır. Bu kirlilik genellikle ormansızlaşma ve tarım faaliyetlerinden kaynaklanan yangınların neden olduğu duman ve kirleticilerden kaynaklanır. Bu durum, şehirdeki hava kalitesini ciddi şekilde etkiler ve solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir.

Trafik kirliliği: Chiang Mai’deki artan motorlu taşıt kullanımı, şehirde trafik kirliliğinin artmasına yol açar. Yüksek miktarda egzoz emisyonu, hava kirliliğini artırabilir ve şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Atık yönetimi: Şehirdeki atık yönetimi altyapısının yetersizliği, çöp birikimine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Atıkların düzenli olarak toplanmaması ve geri dönüşüm tesislerinin eksikliği, çevresel sorunların artmasına katkıda bulunabilir.

Tarım ilaçları ve kimyasallar: Chiang Mai’nin çevresinde geniş tarım arazileri bulunmaktadır. Tarım ilaçları ve kimyasalların kullanımı, yeraltı sularının ve su kaynaklarının kirlenmesine neden olabilir.

5- Yongon – Myanmar

Yangon, Myanmar’ın başkenti ve en büyük şehirlerinden biridir ve kirlilik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Şehirdeki kirlilik sorunlarının bazı nedenleri şunlar olabilir:

Trafik ve hava kirliliği: Yangon’da artan araç trafiği, şehirde trafik kirliliğinin ve hava kirliliğinin artmasına neden olur. Yoğun trafikteki araçların egzoz emisyonları, hava kalitesini olumsuz etkiler ve solunum rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Atık yönetimi: Yangon’da atık yönetimi sorunları yaygındır. Çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısının yetersizliği, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Ayrıca, açık alanlarda yakılan çöp de hava kirliliğini artırabilir.

Su kirliliği: Yangon, İrravadi Nehri’nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

Sanayileşme: Yangon, Myanmar’ın önemli bir sanayi merkezidir. Sanayi tesislerinden kaynaklanan atık ve emisyonlar, hava, su ve toprak kirliliğine katkıda bulunabilir.

6- Dakka – Bangladeş

Dhaka, Bangladeş’in başkenti ve en büyük şehirlerinden biri olup, kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının ana nedenleri şunlar olabilir:

Hava kirliliği: Dhaka, yoğun nüfusu ve artan endüstrisiyle hava kirliliği sorunuyla karşı karşıyadır. Araç emisyonları, sanayi tesislerinden kaynaklanan atıklar ve inşaat faaliyetleri gibi faktörler, şehirdeki hava kalitesini olumsuz etkiler.

Trafik sıkışıklığı: Dhaka, yoğun trafik sıkışıklığı ile bilinir. Yetersiz trafik yönetimi ve altyapısı, şehirde uzun süren trafik sıkışıklıklarına ve araçların egzoz emisyonlarına yol açar, bu da hava kirliliğini artırır.

Atık yönetimi: Dhaka’da atık yönetimi sorunları ciddidir. Yetersiz çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısı, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Açık alanlarda yakılan çöp de hava kirliliğini artırabilir.

Su kirliliği: Dhaka, Buriganga Nehri’nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

Hızlı kentsel genişleme: Dhaka, hızla büyüyen bir kenttir ve plansız kentsel genişleme, çevre sorunlarını artırabilir. Plansız yapılaşma, yeşil alanların kaybı ve çevresel dengenin bozulması gibi sorunlara yol açabilir.

7- Delhi – Hindistan

Delhi, Hindistan’ın başkenti ve en büyük şehirlerinden biri olup, kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının birkaç ana nedeni şunlardır:

Hava kirliliği: Delhi’de hava kirliliği, özellikle kış aylarında ciddi bir sorun haline gelir. Araç egzozları, sanayi emisyonları, inşaat faaliyetleri ve tarım yakıtlarının yanması gibi faktörler, şehirdeki partikül madde ve zararlı gazların yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Trafik sıkışıklığı: Delhi, yoğun trafik sıkışıklığı yaşayan bir şehirdir. Hızla artan araç sayısı, yetersiz ulaşım altyapısı ve trafik yönetimi, şehirdeki hava kirliliğini artırır. Araçların egzoz emisyonları, atmosferdeki zararlı maddelerin birikmesine katkıda bulunur.

Atık yönetimi: Delhi’de atık yönetimi sorunları yaygındır. Çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısının yetersizliği, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir. Açık alanlarda çöp yakılması da hava kirliliğini artırır.

İklim faktörleri: Delhi, kış aylarında sis ve dumanla kaplanabilir. Tarım alanlarında yapılan yanmalar ve çevredeki sanayi bölgelerinden kaynaklanan emisyonlar, şehirdeki hava kirliliğini artırır ve görüş mesafesini azaltır.

8- Wuhan – Hindistan

Wuhan, Çin’in merkezi Hubei eyaletinde bulunan önemli bir şehirdir ve kirlilik sorunlarına sahiptir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının bazı nedenleri şunlar olabilir:

Endüstriyel kirlilik: Wuhan, Çin’in önemli bir sanayi merkezidir ve endüstriyel faaliyetler şehirde yoğundur. Fabrikalar, enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık ve emisyonlar, hava, su ve toprak kirliliğine katkıda bulunabilir.

Hava kirliliği: Yoğun endüstriyel aktiviteler ve artan araç trafiği, şehirdeki hava kirliliğini artırır. Egzoz emisyonları, sanayi tesislerinden kaynaklanan partikül madde ve zararlı gazlar, solunum rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Trafik sıkışıklığı: Wuhan, Çin’in önemli bir ulaşım merkezidir ve yoğun trafik sıkışıklığına sahiptir. Yüksek araç yoğunluğu, hava kirliliğini artırabilir ve şehir içinde hareketlilik sorunlarına yol açabilir.

Atık yönetimi sorunları: Wuhan’da atık yönetimi sorunları yaygındır. Yetersiz çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısı, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir.

Su kirliliği: Wuhan, Yangtze Nehri’nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

9- Taşkent – Özbekistan

Taşkent, Özbekistan’ın başkenti ve en büyük şehirlerinden biridir ve kirlilik sorunlarıyla mücadele etmektedir. Şehirdeki kirlilik sorunlarının bazı nedenleri şunlar olabilir:

Sanayi kirliliği: Taşkent, Özbekistan’ın önemli bir sanayi merkezidir. Fabrikalar, enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık ve emisyonlar, hava, su ve toprak kirliliğine katkıda bulunabilir.

Trafik ve hava kirliliği: Yoğun araç trafiği, özellikle eski ve yetersiz ulaşım altyapısına sahip şehir merkezinde, hava kirliliği sorununu artırır. Araç egzozlarından ve endüstriyel kaynaklardan gelen zararlı gazlar ve partiküller, solunum yolu hastalıklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir.

Atık yönetimi sorunları: Taşkent’te atık yönetimi sorunları yaygındır. Yetersiz çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısı, sokaklarda çöp birikmesine ve çevre kirliliğine neden olabilir.

Su kirliliği: Taşkent, Sırderya Nehri’nin kıyısında yer alır ve su kirliliği sorunlarına maruz kalır. Endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler, nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

10- Hangzhou – Çin

Hangzhou, Çin’in Zhejiang eyaletinde bulunan ve ülkenin en önemli turistik ve ekonomik merkezlerinden biri olan bir şehirdir. Ancak, kirlilik sorunları da yaşamaktadır. Bu sorunların bazı nedenleri şunlar olabilir:

Endüstriyel kirlilik: Hangzhou, yoğun sanayi faaliyetlerine sahip bir şehirdir. Fabrikalar, enerji santralleri ve diğer endüstriyel tesislerden kaynaklanan atık ve emisyonlar, hava, su ve toprak kirliliğine katkıda bulunabilir.

Trafik sıkışıklığı: Hangzhou, büyük bir nüfusa ve yoğun araç trafiğine sahiptir. Trafik sıkışıklığı, araçların egzoz emisyonlarını artırarak hava kirliliğini artırabilir.

Hava kirliliği: Endüstriyel faaliyetler, araç trafiği ve yerel ısıtma sistemleri gibi faktörler, şehirdeki hava kirliliğini artırabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Su kirliliği: Hangzhou, Çin’in önemli bir su kenti olarak bilinir. Ancak, sanayi atıkları, evsel atıklar ve tarım ilaçları gibi faktörler nehir suyunun kirlenmesine ve içme suyu kaynaklarının tehlikeye girmesine neden olabilir.

Atık yönetimi sorunları: Hangzhou’da atık yönetimi sorunları yaşanmaktadır. Yetersiz çöp toplama ve geri dönüşüm altyapısı, çevre kirliliği sorunlarını artırabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x